Program bohoslužeb

Pravidelné bohoslužby:

Další bohoslužby se konají podle vyhlášení duchovního správce, nebo jsou uvedeny v rozpisu ve chrámu.


Obvyklé začátky hlavních bohoslužeb:


Večerní 19.00 hod. (v zimě 18.00 hod.)

Jitřní 7.00 hod.

Sv. Liturgie 9.00 hod.

Pořad bohoslužeb:

Starší programy bohoslužeb s krátkým čtením (1 až 3 strany A5) v PDF [na této stránce dole]


 Náhled a tisk 

2. 9. (20.8.)

Sobota

ZAČÁTEK SLAVNOSTNÍ ARCHIJEREJSKÉ LITURGIE

V MONASTÝRU V HRUBÉ VRBCE V 10. 00 HOD

Večerní – 19.00

3. 9. (21.8.)

Neděle

13. Neděle po sv. Padesátnici (hlas 4.)

Sv. apoštola ze 70 Tadeáše

Před večerní v 18. 30 hod

pobožnost před začátkem školního roku

Jitřní – 7.00

Sv. liturgie – 9.00

Večerní – 19.00

9. 9. (27. 8.)

Sobota

Ctih. Pimena Velikého

Sv. liturgie – 7.30

Večerní – 19.00

10. 9. (28. 8.)

Neděle

14. Neděle po Padesátnici (hlas 5.)

Ctih. Mojžíše Mouřenína

Nalezení ostatků ctih. Joba Počájevského, divotvůrce

Jitřní – 7.00

Sv. liturgie – 9.00

Večerní – 19.00

11. 9. (29. 8.)

Pondělí

Stětí hlavy sv. Jana Křtitele (postní den)

Jitřní – 7.00

Sv. liturgie – 9.00

Večerní – 19.00

16. 9. (3.9.)

Sobota

Sv. muč. Anthimose, biskupa nikomédského,

sv. muč. Vasilisy nikomédské

Sv. liturgie – 7.30

Večerní – 19.00

17. 9. (4. 9.)

Neděle

15. Neděle po sv. Padesátnici (hlas 6.)

Sv. mučedníka Vavyly, biskupa Antiochijského, a

3 dětí: Urbana, Prilidiána, Epolonia a jejich matky

Christoduly

Jitřní – 7.00

Sv. liturgie – 9.00

Večerní – 19.00

19. 9. (6. 9.)

Úterý

Zázrak sv. archanděla Michaela v Chónách

Sv. liturgie – 7.30

20. 9. (7. 9.)

Středa

Předsvátek Narození Přesvaté Bohorodice; muč. Sozonta

Večerní – 19.00

21. 9. (8. 9.)

Čtvrtek

Svátek Narození Přesvaté Bohorodice

Jitřní – 7.00

Sv. liturgie – 9.00

Večerní – 19.00

23. 9. (10.9.)

Sobota

Sobota před Povýšením sv. Kříže

Sv. mučednic Minodory, Mitrodory a Nimfodory

Sv. liturgie – 7.30

Večerní – 19.00

24. 9. (11.9.)

Neděle

16. Neděle po sv. Padesátnici (hlas 7.)

Před Povýšením sv. Kříže; ctih. Theodory Alexandrijské; přenesení ostatků ctih. Sergije a Hermana valaamských; ctih. Siluána Athoského

Jitřní – 7.00

Sv. liturgie – 9.00

Večerní – 19.00

26. 9. (13. 9.)

Úterý

Památka obnovení chrámu Vzkříšení v Jeruzalémě (335).

Večerní – 19.00

27. 9. (14. 9.)

Středa

Svátek Povýšení svatého Kříže

(postní den – přísný půst) Zesnutí sv. Jana Zlatoústého

Jitřní – 7.00

Sv. liturgie – 9.00

Večerní – 19.00

30. 9. (17. 9.)

Sobota

Svatých mučednic Věry, Naděždy a Ljuby

a jejich matky Sofie

Sv. liturgie – 7.30

Večerní – 19.00 Náhled a tisk 

1. 8. (19. 7.)

Úterý

Ctih. Makriny, sestry svt. Basila Velikého; ctih. Serafima Sarovského (nalezení ostatků); blaženého Stefana, srbského krále, a jeho matky sv. Milice (ctih. Eugenie)

Večerní – 19.00

2. 8. (20. 7.)

Středa

Sv. slavného proroka Eliáše

spravedlivého Áróna, starozákonního velekněze

Jitřní – 7.00

Sv. liturgie – 9.00

Večerní – 19.00

5. 8. (23. 7.)

Sobota

Svátek ikony Přesvaté Bohorodice Počájevské

Záchrana Počájevské lavry před útokem Turků v r. 1675

Sv. liturgie – 7.30

Večerní – 19.00

6. 8. (24.7.)

Neděle

9. Neděle po Padesátnici (hlas 8.)

Sv. muč. Kristýny; svatých knížat Borise a Gleba

Jitřní – 7.00

Sv. liturgie – 9.00

Večerní – 19.00

9. 8. (27. 7.)

Středa

Velkomučedníka a léčitele Pantelejmona; ctihodných Klimenta, Angelára, Gorazda, Nauma a Sávy, učedníků sv. Cyrila a Metoděje

Akathist – 19.00

12. 8. (30. 7.)

Sobota

Sv. apoštolů Silase a Siluána ze sedmdesáti a spolu s nimi Kriskenta, Epeneta a Andronika; ctih. Angeliny Srbské

Sv. liturgie – 7.30

Večerní – 19.00

13. 8. (31. 7.)

Neděle

10. Neděle po Padesátnici (hlas 1.)

Před svátkem Vynášení drahocenného a životodárného Kříže Páně; Sprav. Evdokima Kapadockého

Jitřní – 7.00

Sv. liturgie – 9.00

Večerní – 19.00

14. 8. (1. 8.)

Pondělí

Vynášení drahocenného a životodárného Kříže Páně

Sv. mučedníků makabejských

Po sv. liturgii svěcení vody, medu a máku - Začátek „Uspenského“ půstu ke svátku Zesnutí Přesvaté Bohorodice

Jitřní – 7.00

Sv. liturgie – 9.00

Večerní – 19.00

18. 8. (5. 8.)

Pátek

Před svátkem Proměnění Páně

Sv. muč. Eusignia; ctih. Nonny, matky sv. Řehoře Bohoslovce

Večerní – 19.00

19. 8. (6. 8.)

Sobota

Proměnění Pána Ježíše Krista na hoře Tábor

Po sv. liturgii svěcení ovoce

Jitřní – 7.00

Sv. liturgie – 9.00

Večerní – 19.00

20. 8. (7. 8.)

Neděle

11. Neděle po Padesátnici (hlas 2.)

Ctihodného muč. Dometia Peršana

Svt. Mitrofana Voroněžského

Jitřní – 7.00

Sv. liturgie – 9.00

Večerní – 19.00

26. 8. (13. 8.)

Sobota

Ukončení svátku Proměnění Páně; Zesnutí ctih. Maxima Vyznavače; muč. Hyppolita, Irinea, Abundia a Concordia římských; svt. Tichona, biskupa voroněžského

Sv. liturgie – 7.30

Večerní – 19.00

27. 8. (14. 8.)

Neděle

12. Neděle po Padesátnici (hlas 3.) - Před svátkem Zesnutí Přesvaté Bohorodice; Sv. proroka Micheáše; ctih. Feodosije Kyjevo-pečerského (Přenesení svatých ostatků)

Jitřní – 7.00

Sv. liturgie – 9.00

Večerní – 19.00

28. 8. (15. 8.)

Pondělí

Svátek Zesnutí Přesvaté Bohorodice

Po sv. liturgii průvod kolem chrámu s Pláštěnicí Přesvaté Bohorodice

Jitřní – 7.00

Sv. liturgie – 9.00

Večerní – 19.00
Zde jsou ke stažení starší programy bohoslužeb, včetně poučení a dalších textů ve formátu PDF.
Pokud je v označení "BR", tak je PDF upraven pro oboustranný tisk na A4 (po přeložení brožurka A5, velikost obvykle okolo 200kB):    Archiv starších programů bohoslužeb