Program bohoslužeb

Pravidelné bohoslužby:

Další bohoslužby se konají podle vyhlášení duchovního správce, nebo jsou uvedeny v rozpisu ve chrámu.


Obvyklé začátky hlavních bohoslužeb:


Večerní 19.00 hod. (v zimě 18.00 hod.)

Jitřní 7.00 hod.

Sv. Liturgie 9.00 hod.

Pořad bohoslužeb:

Starší programy bohoslužeb s krátkým čtením (1 až 3 strany A5) v PDF [na této stránce dole]


 Náhled a tisk 

3. 11. (21. 10.)

Pátek

Ctih. Hillariona Velikého; muč. Jana Peloponéského

Akathist před ikonou Přesvaté Bohorodice „Kazaňské“

Akathist - 18.00

4. 11. (22. 10.)

Sobota

Zádušní sobota (po svaté liturgii panychida)

Svátek ikony Přesvaté Bohorodice „Kazaňské“; Sv. divotvůrce Averkia, apoštolům rovného, biskupa hierapolského; svatých Sedmi mládenců Efezských

Sv. liturgie – 8.00

Večerní – 18.00

5. 11. (23. 10.)

Neděle

22. Neděle po Padesátnici (hlas 5.)

Sv. apoštola Jakuba, bratra Páně, ctih. Nikifora, patriarchy konstantinopolského

Jitřní – 7.00

Sv. liturgie – 9.00

Večerní – 18.00

7. 11. (25. 10.)

Úterý

Sv. mučedníků Marciána a Martyra, notářů cařihradských

Večerní – 18.00

8. 11. (26. 11.)

Středa

Sv. velkomučedníka Dimitria Soluňského

Jitřní – 7.00

Sv. liturgie – 9.00

Večerní – 18.00

11. 11. (29. 10.)

Sobota

Ctih. mučednice Anastázie Římské; ctih. Timothea z monastýru Esfigmenu, athosského mučedníka

Sv. liturgie – 7.30

Večerní – 18.00

12. 11. (30. 10.)

Neděle

23. Neděle po Padesátnici (hlas 6.)

Sv. mučedníků Zinovia a Zinovie, sv. Tertuse, Marka, Justa a Artema, apoštolů ze Sedmdesáti

Jitřní – 7.00

Sv. liturgie – 9.00

Večerní – 18.00

18. 11. (5. 11.)

Sobota

Sv. mučedníků Galaktiona a Epistímie, sv. Patrova, Herma, Lina, Gáje a Filologa, apoštolů ze Sedmdesáti

Sv. liturgie – 7.30

Večerní – 18.00

19. 11. (6. 11.)

Neděle

24. Neděle po Padesátnici (hlas 7.)

Světitele Pavla, arcibiskupa cařihradského, vyznavače

ctih. Varlaama Chutynského

Jitřní – 7.00

Sv. liturgie – 9.00

Večerní – 18.00

20. 11. (7. 11.)

Pondělí

Svatých 33 mučedníků Melitinských; ctih. Lazara Galicijského

Večerní – 18.00

21. 11. (8. 11.)

Úterý

Sv. archanděla Michaela a dalších nebeských beztělesných mocností: archandělů Gabriela, Rafaela, Uriela, Salafaela, Jehudiela, Barachiela a Jeremiela

Jitřní – 7.00

Sv. liturgie – 9.00

Večerní – 18.00

22. 11. (9. 11.)

Středa

Muč. Onisifora a Porfýria, ctih. Matrony Cařihradské; svt. Nektária Aiginského, metropolity pentapolského; svátek ikony Přesvaté Bohorodice „Rychle slyšící“

Akathist - 18.00

25. 11. (12. 11.)

Sobota

Sv. Jana Milostivého, patriarchy alexandrijského, proroka Achiáše; ctih. Nila, postníka sinajského, ctih. Nila Myrotočivého, athosského

Sv. liturgie – 7.30

Večerní – 18.00

26. 11. (13. 11.)

Neděle

25. Neděle po Padesátnici (hlas 8.)

Svt. Jana Zlatoústého, arcibiskupa cařihradského

Jitřní – 7.00

Sv. liturgie – 9.00

Večerní – 18.00 Náhled a tisk 

1. 10. (18.9.)

Neděle

17. Neděle po Padesátnici (hlas 8.)

Ctih. Eumenia , biskupa hortinského

Jitřní – 7.00

Sv. liturgie – 9.00

Večerní – 19.00

7. 10. (24. 9.)

Sobota

Sv. prvomučednice Thekly, apoštolům rovné

Sv. liturgie – 7.30

Večerní – 19.00

8. 10. (25. 9.)

Neděle

18. Neděle po sv. Padesátnici (hlas 1.)

Ctih. Eufrosinie Alexandrijské;

zesnutí sv. Sergije Radoněžského, divotvůrce

Jitřní – 7.00

Sv. liturgie – 9.00

Večerní – 19.00

10. 10. (27. 9.)

Úterý

Sv. mučedníka Kalistráta a jeho družiny

Večerní – 19.00

11. 10. (28. 9.)

Středa

Svatého mučedníka Václava, knížete českého

ctih. Charitona, vyznavače

Sv. liturgie – 8.00

Večerní – 19.00

13. 10. (30. 9.)

Pátek

Sv. mučedníka Řehoře,

osvětitele Velké Arménie

Večerní – 19.00

14. 10. (1. 10.)

Sobota

Záštita (Pokrov) Přesvaté Bohorodice

Jitřní – 7.00

Sv. liturgie – 9.00

Večerní – 19.00

15. 10. (2. 10.)

Neděle

19. Neděle po sv. Padesátnici (hlas 2.)

Sv. mučedníka Kypriána a mučednice Justýny; blaž. Ondřeje pro Krista jurodivého

Jitřní – 7.00

Sv. liturgie – 9.00

Večerní – 19.00

21. 10. (8.10.)

Sobota

Ctih. Pelagie antiochijské;

Ctih. Alexija Karpatoruského, vyznavače

Sv. liturgie – 7.30

Večerní – 19.00

22. 10. (9.10.)

Neděle

20. Neděle po sv. Padesátnici (hlas 3.)

Památka svatých Otců 7. všeobecného sněmu (r. 787); sv. apoštola Jakuba Alfeova

Jitřní – 7.00

Sv. liturgie – 9.00

Večerní – 19.00

28. 10. (15.10.)

Sobota

Ctih. Euthimija Nového soluňského,

Sv. Rostislava, knížete velkomoravského

Sv. liturgie – 8.00

Večerní – 19.00

29. 10. (16.10.)

Neděle

21. Neděle po sv. Padesátnici (hlas 4.)

Muč. Longina, setníka u Kříže Páně

Jitřní – 7.00

Sv. liturgie – 9.00

Večerní – 18.00
Zde jsou ke stažení starší programy bohoslužeb, včetně poučení a dalších textů ve formátu PDF.
Pokud je v označení "BR", tak je PDF upraven pro oboustranný tisk na A4 (po přeložení brožurka A5, velikost obvykle okolo 200kB):    Archiv starších programů bohoslužeb