Program bohoslužeb

Pravidelné bohoslužby:

Další bohoslužby se konají podle vyhlášení duchovního správce, nebo jsou uvedeny v rozpisu ve chrámu.


Obvyklé začátky hlavních bohoslužeb:


Večerní 19.00 hod. (v zimě 18.00 hod.)

Jitřní 7.00 hod.

Sv. Liturgie 9.00 hod.

Pořad bohoslužeb:

Starší programy bohoslužeb s krátkým čtením (1 až 3 strany A5) v PDF [na této stránce dole]


 Náhled a tisk 

5.5 (22.4.)

Pátek

Ctih. Theodora Sykeota, biskupa anastasiopolského; svatých apoštolů Nathanaela, Lukáše a Klimenta

Večerní -19.00

6. 5. (23.4.)

Sobota

Sv. Jiřího Vítězného, velikomučedníka

sv. muč. Alexandry, císařovny

Jitřní – 7.00

Sv. liturgie – 9.00

Večerní – 19.00

7. 5. (24.4.)

Neděle

4. Neděle po Pasše – Mrtvicí raněného (hlas 3.)

Sv. Sávy Stratelata a s ním 70 vojáků

Jitřní – 7.00

Sv. liturgie – 9.00

Večerní – 19.00

8. 5. (25.4.)

Pondělí

Sv. apoštola a evangelisty Marka

Sv. liturgie – 8.00

13. 5. (30. 4.)

Sobota

Sv. apoštolů Jakuba Zebedea a jeho bratra Jana Teologa; svt. Ignatije Brjančaninova,

biskupa kavkazského a černomořského

Sv. liturgie – 7.30

Večerní – 19.00

14. 5. (1. 5.)

Neděle

5. Neděle po Pasše – O Samaritánce (hlas 4.)

Sv. proroka Jeremiáše

Jitřní – 7.00

Sv. liturgie – 9.00

Večerní – 19.00

20. 5. (7. 5.)

Sobota

CYRILO-METODĚJSKÁ POUŤ DO MIKULČIC

ZAČÁTEK SLAVNOSTNÍ ARCHIJEREJSKÉ LITURGIE

V PROSTORU MIKULČICÍCH V 10 HOD

Archijerejská

Liturgie

Mikulčice – 10. 00

21. 5. (8. 5.)

Neděle

6. Neděle po Pasše – O slepém (hlas 5.)

Sv. apoštola a evangelisty Jana Teologa

Jitřní – 7.00

Sv. liturgie – 9.00

Večerní – 19.00

22. 5. (9.5.)

Pondělí

Sv. proroka Izaijáše, sv. muč. Christofora; Přenesení ostatků svt. Mikuláše z Myr Lykejských do Bari

Sv. liturgie – 8.00

Večerní – 19.00

24. 5. (11. 5.)

Úterý

Svatých apoštolům rovných Cyrila a Metoděje, učitelů slovanských

Sv. liturgie – 8.00

Večerní – 19.00

25. 5. (12. 5.)

Čtvrtek

NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

Jitřní – 7.00

Sv. liturgie – 9.00

Večerní – 19.00

27. 5. (14. 5.)

Sobota

Mučedníka Isidora,

Sv. liturgie – 7.30

Večerní – 19.00

28. 5. (15. 5.)

Neděle

7. Neděle po Pasše (hlas 6.)

Sv. Otců I. všeobecného sněmu

Ctih. Pachomia Velikého

Jitřní – 7.00

Sv. liturgie – 9.00

Večerní – 19.00 Náhled a tisk 

1. 4. (19. 3.)

Sobota

POCHVALA PŘESVATÉ BOHORODICE

Sv. liturgie – 7.30

Večerní – 19.00

2. 4. (20. 3.)

Neděle

5. NEDĚLE VELKÉHO POSTU (hlas 5.)

CTIH. MARIE EGYPTSKÉ

Jitřní – 7.00

Sv. liturgie – 9.00

Večerní – 19.00

5. 4. (24. 3.)

Středa

Ctih. muč. Nikona, biskupa, a spolu s ním 199 jeho učedníků

Sv. liturgie předem

posvěcených darů - 7.30

Akathist – 19.00

6. 4. (24. 3.)

Čtvrtek

Předvečer svátku Zvěstování Přesvaté Bohorodice

Ctih. Zachariáše, mnicha

Velké povečeří – 19.00

7. 4. (25. 3.)

Pátek

SVÁTEK ZVĚSTOVÁNÍ PŘESVATÉ BOHORODICE

Jitřní – 7.00

Sv. liturgie – 9.00

Večerní – 19.00

8. 4. (26. 3.)

Sobota

LAZAROVA SOBOTA – VZKŘÍŠENÍ SPRAVEDLIVÉHO LAZARA

Sv. liturgie – 9.00

Večerní – 19.00

9. 4. (27. 3.)

Neděle

6. NEDĚLE VELKÉHO POSTU

KVĚTNÁ NEDĚLE - VJEZD PÁNĚ DO JERUZALÉMA

Po sv. liturgii bude vykonáno svěcení ratolestí

Jitřní – 7.00

Sv. liturgie – 9.00

Večerní – 19.00

10. 4. (28. 3.)

Pondělí

VELKÉ PONDĚLÍ

Sv. liturgie předem

posvěcených darů - 7.30

Večerní bohoslužba – 19.00

11. 4. (29. 3.)

Úterý

VELKÉ ÚTERÝ

Sv. liturgie předem

posvěcených darů - 7.30

Večerní bohoslužba – 19.00

12. 4. (30. 3.)

Středa

VELKÁ STŘEDA

Sv. liturgie předem

posvěcených darů - 7.30

Večerní bohoslužba – 19.00

13. 4. (31. 3.)

Čtvrtek

VELKÝ ČTVRTEK – USTANOVENÍ VEČEŘE PÁNĚ

Čtení dvanácti evangelií o utrpení Páně

Sv. liturgie – 7.30

Večerní bohoslužba – 18.00

14. 4. (1. 4.)

Pátek

VELKÝ PÁTEK - Vzpomínání spasitelného utrpení Kristova

Velká večerní s vynášením Pláštěnice s průvodem kolem chrámu

(přísný půst)

Hodinky - 7.30

Večerní s vynášením Pláštěnice - 19.00

15. 4. (2. 4.)

Sobota

VELKÁ - BÍLÁ SOBOTA

Půlnoční s průvodem kolem chrámu a svěcením pokrmů – slavnost Vzkříšení

Sv. liturgie - 7.30

Půlnoční bohoslužba - 23.30

16. 4. (3. 4.)

Neděle

SVĚTLÉ KRISTOVO VZKŘÍŠENÍ – PASCHA

Paschální jitřní s církevními zpěvy Mukačevsko-prešovské eparchie

Po sv. liturgii svěcení pokrmů a průvod kolem chrámu

Paschální jitřní - 7.00

Slavnostní sv. liturgie - 9.00

Večerní - 19.00

17. 4. (4. 4.)

Pondělí

SVĚTLÉ PONDĚLÍ Po sv. liturgii průvod kolem chrámu

Jitřní - 7.00

Sv. liturgie - 9.00

Večerní - 19.00

18. 4. (5. 4.)

Úterý

SVĚTLÉ ÚTERÝ

Jitřní - 7.00

Sv. liturgie - 9.00

Večerní - 19.00

19. 4. (6. 4.)

Středa

SVĚTLÁ STŘEDA

Večerní - 19.00

20. 4. (7. 4.)

Čtvrtek

SVĚTLÝ ČTVRTEK

Večerní - 19.00

21. 4. (8. 4.)

Pátek

SVĚTLÝ PÁTEK

Večerní - 19.00

22. 4. (9. 4.)

Sobota

SVĚTLÁ SOBOTA

Sv. liturgie – 7.30

Večerní – 19.00

23. 4. (10. 4.)

Neděle

TOMÁŠOVA NEDĚLE – Antipascha

Jitřní - 7.00

Sv. liturgie - 9.00

Večerní - 19.00

25. 4. (12. 4.)

Úterý

RADONICE – VZPOMÍNÁNÍ ZESNULÝCH

Večerní – 19.00

29. 4. (16. 4.)

Sobota

Muč. Agapie (Mileny), Ireny a Chionie; Muč. Leonida a muč. Chariessy, Niky, Galiny, Kalisy, Nunechie, Basilissy,

Sv. liturgie – 7.30

Večerní – 19.00

30. 4. (17. 4.)

Neděle

3. Neděle po Pasše – Svatých žen myronosic (hlas 2.)

Marie Magdaleny, Marie Kleopovy, Salomie, Marty a Marie, Zuzany a dalších; spr. Josefa z Arimatie a Nikodéma

Jitřní - 7.00

Sv. liturgie - 9.00

Večerní - 19.00
Zde jsou ke stažení starší programy bohoslužeb, včetně poučení a dalších textů ve formátu PDF.
Pokud je v označení "BR", tak je PDF upraven pro oboustranný tisk na A4 (po přeložení brožurka A5, velikost obvykle okolo 200kB):    Archiv starších programů bohoslužeb