Program bohoslužeb

Pravidelné bohoslužby:

Další bohoslužby se konají podle vyhlášení duchovního správce, nebo jsou uvedeny v rozpisu ve chrámu.


Obvyklé začátky hlavních bohoslužeb:


Večerní 19.00 hod. (v zimě 18.00 hod.)

Jitřní 7.00 hod.

Sv. Liturgie 9.00 hod.

Pořad bohoslužeb:

Starší programy bohoslužeb s krátkým čtením (1 až 3 strany A5) v PDF [na této stránce dole]


 Náhled a tisk 

1. 7. (18. 6.)

Sobota

Svatých mučedníků Leontia, Hypatia a Theodula

Sv. liturgie – 7.30

Večerní – 19.00

2. 7. (19. 6.)

Neděle

4. Neděle po Padesátnici (hlas 3.)

Sv. apoštola Judy, apoštola a bratra Páně; svt. Jana

Šanghajského a San-francisského

Jitřní – 7.00

Sv. liturgie – 9.00

Večerní – 19.00

6. 7. (23. 6.)

Čtvrtek

Sv. ctih. mučednice Agripiny (253-260); Svátek ikony Přesvaté Bohorodice „Vladimirské“ (Uvítání Vladimirské ikony Matky Boží v Moskvě na obranu proti Tatarům r. 1480)

Večerní – 19.00

7. 7. (24. 6.)

Pátek

Narození sv. Jana Křtitele, Předchůdce Páně

Sv. Ivana Českého, poustevníka

Jitřní – 7.00

Sv. liturgie – 9.00

Večerní – 19.00

8. 7. (25. 6.)

Sobota

Ctihodné muč. Fevronie, panny; Věrného knížete Petra, v mnišství Davida, a kněžny Eufrosinije, muromských divotvorců

Sv. liturgie – 7.30

Večerní – 19.00

9. 7. (26. 6.)

Neděle

5. Neděle po Padesátnici (hlas 4.)

Zjevení ikony Přesvaté Bohorodice Tichvinské,

Ctih. Davida Soluňského

Jitřní – 7.00

Sv. liturgie – 9.00

Večerní – 19.00

11. 7. (28. 6.)

Úterý

Přenesení ostatků svatých nezištníků a divotvůrců Kýra a Jana; Ctih. Sergije a Germana, valaámských divotvůrců

Sv. liturgie – 7.30

Večerní – 19.00


12. 7. (29. 6.)

Středa

SVÁTEK SVATÝCH PŘEDNÍCH APOŠTOLŮ PETRA A PAVLA

Jitřní – 7.00

Sv. liturgie – 9.00

Večerní – 19.00

15. 7. (2. 7.)

Sobota

Svátek uložení ctihodného roucha Přesvaté Bohorodice

Sv. liturgie – 7.30

Večerní – 19.00

16. 7. (3. 7.)

Neděle

6. Neděle po Padesátnici (hlas 5.)

Sv. muč. Hyacinta; Přenesení ostatků svt. Filipa, metropolity moskevského

Jitřní – 7.00

Sv. liturgie – 9.00

Večerní – 19.00

22. 7. (9. 7.)

Sobota

Sv. muč. Pankratia, biskupa tavromenského

Sv. liturgie – 7.30

Večerní – 19.00

23. 7. (10. 7.)

Neděle

7. Neděle po Padesátnici (hlas 6.)

Sv. 45 mučedníků ubitých v Nikopolisu arménském;

Ctih. Antonije Kyjevo-Pečerského

Jitřní – 7.00

Sv. liturgie – 9.00

Večerní – 19.00

29. 7. (16. 7.)

Sobota

Svt. muč. Athinogena a 10 jeho učedníků; muč. Pavla, Aleutiny (Valentiny) a Chionie; muč Antiocha lékaře a Fausty; svaté muč. Julie, panny

Sv. liturgie – 7.30

Večerní – 19.00

30. 7. (17. 7.)

Neděle

8. Neděle po Padesátnici (hlas 7.)

Památka svatých Otců šesti všeobecných sněmů

Sv. velkomučednice Maríny

Jitřní – 7.00

Sv. liturgie – 9.00

Večerní – 19.00 Náhled a tisk 

3. 6. (21. 5.)

Sobota

Zádušní sobota

Svatého císaře Konstantina a jeho matky, svaté císařovny Heleny

Sv. liturgie – 8.00

Večerní – 19.00

4. 6. (22. 5.)

Neděle

SESLÁNÍ SVATÉHO DUCHA – SVATÁ PADESÁTNICE

Po sv. liturgii bude průvod kolem chrámu.

Jitřní – 7.00

Sv. liturgie – 9.00

Večerní – 19.00

5. 6. (23. 5.)

Pondělí

DEN SVATÉHO DUCHA

Jitřní – 7.00

Sv. liturgie – 9.00

Večerní – 19.00

6. 6. (24. 5.)

Úterý

TŘETÍ DEN SVATÉ TROJICE

Sv. liturgie – 8.00

Večerní – 19.00

9. 6. (27. 5.)

Pátek

NOC KOSTELŮ – 18. 00 Po skončení Všenočního bdění možnost prohlídky interiéru chrámu a poslechu církevní hudby pro návštěvníky Noci kostelů

Všenoční bdění –18.00

10. 6. (28. 5.)

Sobota

Opuštění Padesátnice

Ctihodného Nikity Vyznavače, biskupa chalkedonského

Sv. liturgie – 7.30

Večerní – 19.00

11. 6. (29.5.)

Neděle

1. Neděle po Padesátnici (hlas 8.) – Všech svatých

Jitřní – 7.00

Sv. liturgie – 9.00

Večerní – 19.00V PONDĚLÍ 12. ČERVNA ZAČÍNÁ

PETRO - PAVLOVSKÝ PŮST


17. 6. (4.6.)

Sobota

Svt. Mitrofana, patriarchy cařihradského

Sv. liturgie – 7.30

Večerní – 19.00

18. 6. (5.6.)

Neděle

2. neděle po Padesátnici (hlas 1.)

Všech ctihodných a bohonosných Otců Svaté Hory Athonské

Jitřní – 7.00

Sv. liturgie – 9.00

Večerní – 19.00

24. 6. (11. 6.)

Sobota

Sv. ap. Bartoloměje a Barnabáše; 222 sv. čínských novomučedníků (1900); ikony Přesvaté Bohorodice «Jest vpravdě důstojno»

Sv. liturgie – 7.30

Večerní – 19.00

25. 6. (12. 6.)

Neděle

3. neděle po Padesátnici (hlas 2.)

Ctih. Onufrije Velikého a ctih. Petra Athonského; Památka obnovení myra od ikony Přesvaté Bohorodice Iverské-Montrealské v našem chrámu

Jitřní – 7.00

Sv. liturgie – 9.00

Večerní – 19.00
Zde jsou ke stažení starší programy bohoslužeb, včetně poučení a dalších textů ve formátu PDF.
Pokud je v označení "BR", tak je PDF upraven pro oboustranný tisk na A4 (po přeložení brožurka A5, velikost obvykle okolo 200kB):    Archiv starších programů bohoslužeb