Download - odkazy na soubory určené ke stažení:


Texty Audio Video Noty GrafikaTexty


Články, přednášky

  Brožura

  Brožura

  BrožuraBrněnský Pravoslavný věstník "Dobrý pastýř"

  Programy bohoslužeb z minulých let v PDF:

Následující odkazy jsou na starší programy bohoslužeb, včetně poučení a dalších textů ve formátu PDF.
Obvykle jde o 4 stránky: na první je program bohoslužeb, na dalších třech čtení.
Pokud je v označení "BR", tak je PDF upraven pro oboustranný tisk na A4 (po přeložení brožurka A5, velikost obvykle okolo 200kB):


Rok 2014

                                      


Rok 2013

                                         


Rok 2012

                                      


Rok 2011

                                      


Rok 2010

                                      


Rok 2009

                                      


Rok 2008

                                   


Rok 2007

                                   


Rok 2006

                                   


Rok 2005

                                   


Rok 2004

                                   

Zpět nahoru

Audio

Nahrávka koncertu duchovní hudby konaného 25.4.2010 v brněnském chrámu sv. Václava.
Zpívá mužský pěvecký sbor působící při Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.
Dirigují Jaroslav Černocký a Jan Špaček

Vstal z mrtvých Kristus (K. Bendl) - (808k)

Otče náš (N. Kedrov) - (2.1M)

Žalm 103 (zakarpatský nápěv, úprava J. Černocký) - (2.1M)

Bohorodice děvo (S. Trubačov) - (1.2M)

Malé slavosloví (J. Čmeljov) - (1.8M)

Angel vopiaše (M. P. Musorgský) - (1.4M)

Voskresenie Kristovo viděvše (P. Česnokov) - (1.5M)

Kristos voskrese (A. Kastalský) - (1.0M)

Mnogaja leta (P. Česnokov) - (875k)


Nahrávky z vánoc (z vánoční jitřní bohoslužby 6.1.2006 ):

Čas radosti (česká koleda) - muž. sbor - (623kB)

V půlnoční hodinu (česká koleda) - muž. sbor - (418kB)

Bog predvičnyj (zakarpatská koleda) - muž. sbor - (530kB)

Viflejeme svatyj grade (srbská koleda) - muž. sbor - (590kB)

Litijní ektenie (řecký napěv) - muž. sbor - (1,53Mb)

Tropar svátku narození Kristova - smíš. sbor - (403kB)

Kristus se rodí (1. a 2. irmos kánonu) - smíš. sbor - (512kB)

Kondak svátku narození Kristova - smíš. sbor - (521kB)


Nahrávky z bohoslužeb


  Z večerní:

Nyní propouštíš služebníka svého Pane (Hlas 6., harm. N. A. Rimskij-Korsakov) - (369kB)


  Ze sv. liturgie:

Tropar sv. Václavu - (233kB)


  Z velkého povečeří s kánonem Ondřeje Krétského (muž. sbor, 9.3.2006):

Irmos 1. (Pomocník a ochránce) a tropary kánonu - (838kB)

Kondak (Duše má vstaň), Irmos 7. (Nepravosti mnohé) a tropary - (1305kB)

Irmos 9. (Z přečistého početí) - (403kB)

Pane smiluj se nad námi (Valámský nápěv) - (1149kB)

Závěrečná ektenije - (596kB)


  Z paschálního období:

Ač jsi sestoupil (kondak paschy) - (317kB)
Zpět nahoru

Video

Velikonoční koncert (3.5.2015) - heslo: koncert:

                                            Zpět nahoru

Noty

Zpět nahoru

Grafika