Bohoslužby admin  

Leden 2023

NEDĚLE 1. LEDNA 2023

29. NEDĚLE PO 50nici: neděle svatých otců

Památka starozákonních svatých z rodopisu Ježíše Krista a všech, kteří žili vírou v zaslíbeného Mesiáše: patriarchů Abrahama, Izáka, Jákoba a Judy; Daniele a tří mládenců i ostatních

08:00 – 12:00

 • 08:30 3. a 6. hodinka a Kánon ke sv. Přijímání
 • 09:00 Božská liturgie

17:30 – 19:00

 • 17:45 9. hodinka
 • 18:00 Akathist

PÁTEK 6. LEDNA 2023

Předvečer Narození Kristova

18:00 – 22:00

 • 19:00 Sváteční Velké povečeří s litijí a Jitřní

SOBOTA 7. LEDNA 2023

NAROZENÍ PÁNA NAŠEHO JEŽÍŠE KRISTA

08:00 – 12:00

 • 08:30 3. a 6. hodinka a Kánon ke sv. Přijímání
 • 09:00 Sváteční Božská liturgie

17:30 – 19:00

 • 17:45 9. hodinka
 • 18:00 Velká večerní

NEDĚLE 8. LEDNA 2023

30. NEDĚLE PO 50nici; neděle po Narození – Svaté Boží rodiny

SBOR PŘESVATÉ BOHORODICE

08:00 – 12:00

 • 08:30 3. a 6. hodinka a Kánon ke sv. Přijímání
 • 09:00 Sváteční Božská liturgie

17:30 – 19:00

 • 18:00 Akathist

PÁTEK 13. LEDNA 2023

Opuštění svátku Narození

17:30 – 19:00

 • 17:45 9. hodinka
 • 18:00 Velká večerní

SOBOTA 14. LEDNA 2023

OBŘEZÁNÍ PÁNĚ

Svt. Basil Veliký

08:00 – 11:00

 • 08:30 3. a 6. hodinka a Kánon ke sv. Přijímání
 • 09:00 Božská liturgie

17:30 – 19:00

 • 17:45 9. hodinka
 • 18:00 Velká večerní

NEDĚLE 15. LEDNA 2023

31. NEDĚLE PO 50nici; NEDĚLE PŘED BOHOZJEVENÍM

ct. Serafím Sarovský

08:00 – 12:00

 • 08:30 3. a 6. hodinka a Kánon ke sv. Přijímání
 • 09:00 Božská liturgie

17:30 – 19:00

 • 18:00 Akathist

STŘEDA 18. LEDNA 2023

Předvečer Křtu Páně

11:00 – 16:00

 • 12:00 Večerní liturgie sv. Basila Velikého
  • Po liturgii následuje Velké svěcení vody
 • 15:00 Křty katechumenů

18:00 – 21:00

 • 19:00 Velké povečeří s litijí

ČTVRTEK 19. LEDNA 2023

ZJEVENÍ PÁNĚ

08:00 – 12:00

 • 09:00 Božská liturgie
  • Po liturgii následuje Velké svěcení vody

15:00 SVĚCENÍ ŘEKY SVRATKY U KOUPALIŠTĚ BRNO-JIH

PÁTEK 20. LEDNA 2023

Sbor Předchůdce a Křtitele Páně Jana 

08:00 – 12:00

 • 09:00 Božská liturgie

SOBOTA 21. LEDNA 2023

ct. Georgios Chozevita

08:00 – 11:00

 • 08:30 3. a 6. hodinka
 • 09:00 Božská liturgie

17:30 – 19:00

 • 17:45 9. hodinka
 • 18:00 Velká večerní

NEDĚLE 22. LEDNA 2023

32. NEDĚLE PO 50nici: neděle po Bohozjevení

svt. Filip, metrop. moskevský a celé Rusi, divotvorce

08:00 – 12:00

 • 08:30 3. a 6. hodinka
 • 09:00 Božská liturgie

17:30 – 19:00

 • 17:45 9. hodinka
 • 18:00 Akathist

SOBOTA 28. LEDNA 2023

ct. Pavel Thébský

08:00 – 11:00

 • 08:30 3. a 6. hodinka
 • 09:00 Božská liturgie

17:30 – 19:00

 • 17:45 9. hodinka
 • 18:00 Velká večerní

NEDĚLE 29. LEDNA 2023

30. NEDĚLE PO 50nici; neděle o Zacheovi

Uctívání okovů svatého a všechvalného apoštola Petra

08:00 – 12:00

 • 08:30 3. a 6. hodinka
 • 09:00 Božská liturgie

17:30 – 19:00

 • 18:00 Akathist