Provozní doba chrámu v pracovní dny

Standardní provozní doba v prac. dnech je platná pouze v případě, kdy nejsou plánované jiné bohoslužby v předvečer či v den významných svátku, viz “Bohoslužebný program”. Pokud je na daný den zveřejněn vlastní rozpis bohoslužeb, v takovém případě se denní rozpis podřizuje bohoslužebnému programu. Změna programu vyhrazena.

Mimo bohoslužby je možno sloužit “pobožnosti” dle přání (panychidu, moleben, atd.) a přistoupit ke sv. tajině pokání

Mimo provozní dobu můžete kontaktovat naše duchovní:

prot. Mgr. Rafael Moravský, +420 725 138 273

prot. Mgr. Alexandru Ceban, +420 776 543 267

*Akathist může být nahrazen jiným akathistem svátku či svatému toho dne.

**Akathist k Přesvaté Bohorodici může být nahrazen jiným akathistem k ikoně Matky Boží.

PONDĚLÍ

ZAVŘENO (POKUD NENÍ V BOHOSLUŽEBNÉM PROGRAMU JINAK)

ÚTERÝ

 • 09:00 – 13:00
  • 09:00 3. hodinka
  • 09:30 Akathist ke sv. mč. Václavu, knížeti českému*
  • 10:30 Akathist ke sv. Janu Předchůdci a Křtiteli Páně
  • 11:45 6. hodinka
  • 12:00 Akathist k Přesvaté Bohorodici**

STŘEDA

 • 15:00 – 19:00
  • 15:00 9. hodinka
  • 15:30  Akathist ke sv. mč. Václavu, knížeti českému*
  • 16:30  Akathist ke svt. Mikuláši Divotvůrci
  • 18:00 Kající kánon k našemu Pánu Ježíši Kristu

ČTVRTEK

 • 09:00 – 13:00
  • 09:00 3. hodinka
  • 09:30 Akathist ke sv. mč. Václavu, knížeti českému*
  • 10:30 Akathist ke sv. apoštolům
  • 11:45 6. hodinka
  • 12:00 Akathist k Přesvaté Bohorodici*

PÁTEK

 • 15:00 – 19:00
  • 15:00 9. hodinka
  • 15:30 Akathist ke sv. mč. Václavu, knížeti českému*
  • 16:30 Akathist k Přesvaté Bohorodici**
  • 18:00 Kající kánon k Ježíši Kristu