Bohoslužby admin  

Prosinec 2022

SOBOTA 3. PROSINCE 2022

Předsvátek Uvedení

17:30 – 19:00

 • 17:45 9. hodinka
 • 18:00 Velká večerní

NEDĚLE 4. PROSINCE 2022

25. NEDĚLE PO 50nici; o tom, kdo hromadí pozemské poklady

UVEDENÍ PŘESV. BOHORODICE DO CHRÁMU

08:00 – 12:00

 • 08:30 3. a 6. hodinka a Kánon ke sv. Přijímání
 • 09:00 Božská liturgie

17:30 – 19:00

 • 17:45 9. hodinka
 • 18:00 Akathist

SOBOTA 10. PROSINCE 2022

Vmč. Jákob Peršan

08:00 – 11:00

 • 08:30 3. a 6. hodinka a Kánon ke sv. Přijímání
 • 09:00 Božská liturgie
 • Po sv. liturgii bude následovat PANYCHIDA.

17:30 – 19:00

 • 17:45 9. hodinka
 • 18:00 Velká večerní

NEDĚLE 11. PROSINCE 2022

26. NEDĚLE PO 50nici; o uzdravení ženy v den sváteční

08:00 – 12:00

 • 08:30 3. a 6. hodinka a Kánon ke sv. Přijímání
 • 09:00 Božská liturgie

17:30 – 19:00

 • 17:45 9. hodinka
 • 18:00 Akathist

SOBOTA 17. PROSINCE 2022

Vmc. Barbora (a mč. Juliána)

08:00 – 11:00

 • 08:30 3. a 6. hodinka a Kánon ke sv. Přijímání
 • 09:00 Božská liturgie

17:30 – 19:00

 • 17:45 9. hodinka
 • 18:00 Akathist

NEDĚLE 18. PROSINCE 2022

27. NEDĚLE PO 50nici; o uzdravení desíti, z nichž jen jeden díky vzdal

08:00 – 12:00

 • 08:30 3. a 6. hodinka a Kánon ke sv. Přijímání
 • 09:00 Božská liturgie

17:30 – 19:00

 • 17:45 9. hodinka
 • 18:00 Velká večerní

PONDĚLÍ 19. PROSINCE 2022

SVT. MIKULÁŠ DIVOTVORCE

08:00 – 11:00

 • 08:30 3. a 6. hodinka a Kánon ke sv. Přijímání
 • 09:00 Božská liturgie

SOBOTA 24. PROSINCE 2022

Ct. Daniel Sloupník

17:30 – 19:00

 • 17:45 9. hodinka
 • 18:00 Velká večerní

NEDĚLE 25. PROSINCE 2022

28. NEDĚLE PO 50nici; o hostině a hostech

Neděle praotců

08:00 – 12:00

 • 08:30 3. a 6. hodinka a Kánon ke sv. Přijímání
 • 09:00 Božská liturgie

SOBOTA 31. PROSINCE 2022

Sobota před Narozením

Mč. Sebastián

17:30 – 19:00

 • 17:45 9. hodinka
 • 18:00 Velká večerní

NEDĚLE 1. LEDNA 2023

29. NEDĚLE PO 50nici: neděle svatých otců

Památka starozákonních svatých z rodopisu Ježíše Krista a všech, kteří žili vírou v zaslíbeného Mesiáše: patriarchů Abrahama, Izáka, Jákoba a Judy; Daniele a tří mládenců i ostatních

08:00 – 12:00

 • 08:30 3. a 6. hodinka a Kánon ke sv. Přijímání
 • 09:00 Božská liturgie

17:30 – 19:00

 • 17:45 9. hodinka
 • 18:00 Akathist